Forumi i OShC-ve: Dialogu i drejtpërdrejtë si mjet për stabilitetin rajonal

Hotel Emerald, Prishtinë

4 dhe 5 Shkurt, 2020

 

Dita I: 4 Shkurt

09:30 – 10:00 Pritja dhe regjistrimi i pjesëmarrësve
10:00 – 10:20 Fjalët Hyrëse
Z. Miodrag Milićević, Drejtor Ekzekutiv, OJQ Aktiv
Z. Jan Braathu, shef i Misionit të OSBE-së në Kosovë
Znj. Pauline Menthonnex Gacaferri, u.d. Shefe e Misionit, Ambasada e Zvicrës
10:20 – 11:40 Panel Diskutim 1:  Perspektivat e dialogut të lehtësuar nga BE midis Beogradit dhe Prishtinës

 

Dialogu i lehtësuar nga BE midis Beogradit dhe Prishtinës pësoi ngecje atëherë kur supozohej të hynte në fazat e tij përfundimtare dhe të rezultojë në një normalizim gjithëpërfshirës të marrëdhënieve. Përkeqësimi i  mëtejshëm i  situatës, rifillimi i bisedimeve nuk duket se do të jenë ende në horizont.

Paneli do të diskutojë gjendjen aktuale të procesit të dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës dhe do të eksplorojë stimujt kryesorë të palëve për rinovimin e tij, si dhe pengesat kryesore për fillimin e tij.

Panelistët:
Znj. Sonja Licht, Fondi i Beogradit për Përsosmëri Politike
Z. Naim Rashiti, Drejtor Ekzekutiv, Grupi i Kërkimeve të Politikave në Ballkan
Znj. Jelica Minić, Lëvizja Evropiane Serbia
Z. Visar Xhambazi, Hulumtues i Politikave, Demokracia për Zhvillim
Moderator:  Mr. Alex Roinishvili Grigorev, Presidenti, Këshilli për Qeverisje Gjithëpërfshirëse (SHBA)
11:40– 12:00 Pauza e kafes
12:00 – 13:20 Panel Diskutimi 2: Bashkëpunimi ekonomik si një shtysë për dialog

Megjithë rëndësinë e tij për normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës, çështja e bashkëpunimit ekonomik midis Serbisë dhe Kosovës ka rënë në masë të madhe. Sidoqoftë, ekonomitë e Serbisë dhe Kosovës mbeten të ndërthurura për shkak të interesave të biznesit privat dhe nismave rajonale ekonomike.

Paneli do të trajtojë nëse bashkëpunimi ekonomik mund të përmirësojë dhe kontribuojë procesin e normalizimit. Do të përpiqet të përcaktojë interesat e përbashkëta ekonomike të Sebrisë dhe Kosovës dhe cilat janë pengesat kryesore në drejtimin e biznesit ndërmjet tyre. Për më tepër, do të eksplorojë rolin që mund të luajnë dhomat e tregtisë.

Panelistët:
Z. Safet Gërxhaliu, Sekretar i Përgjithshëm në Forumin e Investimeve në Oda WB6
Z. Marko Savkovic, Drejtor i Programit në Fondin e Beogradit për Përsosmëri Politike (BFPE))
Moderator: Znj. Valerie Hopkins, gazetare
13:20 –14:30 Drekë rrjetëzimi
14:30 –15:50 Panel Diskutimi 3: Diplomacia kulturore si një kanal i pashfrytëzuar për dialog

 

Komunikimi kulturor midis Kosovës dhe Serbisë ekziston, edhe kur zhvillohet pa u vënë re nga publiku i gjerë. Shprehja artistike dhe shkëmbimi i ideve mund të lejojë që komunitetet të njihen më mirë me njëri-tjetrin dhe të promovojnë mirëkuptim të ndërsjellë. Paneli do të shqyrtojë nëse festivalet e filmit dhe muzikës mund të ndërtojnë ura të reja midis bashkësive në Kosovë, si dhe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

 

Panelistët:
Z. Eroll Bilibani, Shef i DokuLab, DokuFest
Znj. Milica Djilas, Menaxhere për marrëdhënie me publikun, Exit Foundation
Z. Ljubiša Baščarević, Anëtare e Ekipit Organizativ, Festivalit Jazz & Blues të qytetit të Veriut
Moderator: Znj. Jovana Spremo, Këshilltare për politikat e lidhura me integrimin në BE në YUCOM
15:50 – 16:00 Fjalët përmbyllëse

 

Dita II: 5 Shkurt

09:30 – 10:00 Regjistrimi i Pjesmarrësve
10:00 – 10:10 Fjalët Hyrëse
10:10 – 11:30 Panel Diskutimi 4: Shtigjet për pajtim

Paneli do të diskutojë qasjet e ndryshme për pajtimin midis serbëve dhe shqiptarëve. Do të përpiqet të vlerësojë arritjet dhe mangësitë e drejtësisë tranzicionale dhe të eksplorojë rrugët e tjera drejt pajtimit.

Panelistët:
Znj. Nora Ahmetaj, Anëtare e Lartë e Ekipit Përgatitor për Komisionin e së Vërtetës dhe Pajtimit në Kosovë
Z. Bekim Blakaj, Drejtor Ekzekutiv, Qendra e të Drejtave Humanitare në Kosovë
Znj. Sonja Biserko, Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Serbi
Z. Darko Dimitrijević, Gazetar dhe Kryeredaktor i “Radio Goraždevac
Moderator: Z. Kushtrim Koliqi, aktivist për të drejtat e njeriut, regjisor i filmit dhe i teatrit
11:30 – 12:00 Pauza e kafes
12:00 – 13:20 Panel Diskutimi 5: Roli i mediave në promovimin e dialogut

Media luan rol të rëndësishëm në krijimin e mjeditist për dialog dhe normalizim. Sidoqoftë, mbulueshmëria e mediave jo gjithmonë duket se është e dobishëm për të përmirësuar perceptimin e ndërsjellë të komuniteteve dhe ndërtimin e besimit midis tyre.

Si e paraqesin media në Kosovë dhe Serbi dialogun? A kontribuon raportimi i mediave në përforcimin ose zvogëlimin e distancës sociale midis komuniteteve?

Panelistët:
Znj. Jeta Xharra, Gazetare dhe drejtore e Rrjetit Ballkanik të Raportimit Investigativ
Znj. Tatjanu Lazarević, Redaktore e portalit KoSSev
Z. Idro Seferi, Journalist
Znj. Jelena L. Petković, Gazetare e pavarur
Moderator: Z. Agron Bajrami, Kryeredaktor Koha Ditore
13:20 – 14:30 Pauza e drekes
14:30 – 15:50 Panel Diskutimi 6: Rinia si aktor në zhvillim i dialogut

Brenga e përbashkët e Serbisë dhe e Kosovës ka të bëjë me trendin shqetësues të emigracionit të të rinjve. Për shkak të paqëndrueshmërisë së përhershme politike dhe perspektivës së paqartë ekonomike, një pjesë e madhe e të rinjve konsiderojnë largimin nga rajoni. Nga ana tjetër, të rinjtë janë në të njëjtën kohë ata që punojnë së bashku për krijimin e mundësive të reja për arsim dhe punësim.

Panelistët:
Z. Djuro Blanuša, Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor
Z. Shpend Lila, trainues, Menaxher i PR dhe eventeve, Qendra e Inovacionit në Kosovë
Z. Stefan Veljković, Drejtor Ekzekutiv i Sinergjisë YEC
Znj. Marigona Shabiu, Drejtoresh ekzekutive, Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut
Moderator:  Znj. Ariana Qosaj-Mustafa, Drejtore e Programit, KIPRED
15:50 – 16:00 Fjalët përmbyllëse