Forum OCD-a: Direktan dijalog kao sredstvo za regionalnu stabilnost

 

Hotel Emerald, Priština

4. i 5. februara 2020. godine

 

Dan I: 4. februar

09:30 – 10:00 Dolazak i registracija učesnika
10:00 – 10:20 Uvodne reči
g. Miodrag Milićević, izvršni direktor, NVO Aktiv
g. Jan Braathu , šef Misije OEBS-a na Kosovu
gđa Pauline Menthonnex Gacaferri, v.d. otpravnika poslova, Ambasada Švajcarske
10:20 – 11:40 Panel diskusija 1: Izgledi dijaloga između Beograda i Prištine uz posredovanje EU

 

Dijalog između Beograda i Prištine kojim posreduje EU našao se u zastoju baš kada je trebalo da uđe u poslednju fazu i dovede do sveobuhvatne normalizacije odnosa. Situaciju dodatno otežava činjenica da izgledi da će dijalog biti obnovljen nisu veliki.

Panel će raspravljati o trenutnom stanju dijaloga između Beograda i Prištine i razmotriti motivaciju strana da ga obnove, kao i glavne prepreke ka njegovom započinjanju.

Panelisti:
gđa Sonja Liht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost
g. Naim Rashiti, izvršni direktor Balkanske istraživačke grupe
gđa Jelica Minić, predsednica Evropskog pokreta u Srbiji
g. Visar Xhambazi, istraživač javnih politika Demokratije za razvoj
Moderator:  g. Alex Roinishvili Grigorev, predsednik Saveta za inkluzivno upravljanje
11:40 – 12:00 Pauza za kafu
12:00 – 13:20 Panel diskusija 2: Ekonomska saradnja kao podsticaj za dijalog

 

Uprkos značaju koji ima za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, pitanje ekonomske saradnje Srbije i Кosova palo je u drugi plan. Ipak, ekonomije Srbije i Кosova ostaju isprepletene usled poslovnih interesa privatnog sektora i regionalnih ekonomskih inicijativa.

Panel će se baviti pitanjem može li ekonomska saradnja doprineti procesu normalizacije, pokušaće da ukaže na zajedničke ekonomske interese Srbije i Кosova, ali i na glavne prepreke u poslovanju između njih. Pored toga, panel će razmotriti ulogu koju privredne komore mogu igrati u ovim procesima.

Panelisti:
g. Safet Gerxhaliu, generalni sekretar Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana
g. Marko Savković, programski direktor, Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE)
 

Moderator:  gđa Valerie Hopkins, novinarka

13:20 –14:30 Ručak i umrežavanje
14:30 –15:50 Panel diskusija 3: Кulturna diplomatija kao neiskorišćeni kanal za dijalog

 

Кulturna komunikacija između Кosova i Srbije postoji čak i kada se odvija nezapaženo od strane šire javnosti. Umetničko izražavanje i razmena ideja mogu omogućiti zajednicama da se bolje upoznaju i podstakne međusobno razumevanje. Panel će istražiti da li filmski i muzički festivali mogu da grade nove mostove među zajednicama na Кosovu, kao i između Кosova i Srbije.

 

Panelisti:
g. Eroll Bilibani, šef DokuLaba, DokuFest
gđa Milica Đilas, PR Exit fondacije
g. Ljubiša Baščarević, član organizacionog tima, North City Jazz&Blues Festival
 

Moderator: gđa Jovana Spremo, savetnica za pitanja procesa EU integracija, YUCOM

15:50 – 16:00 Završne reči

 

 

Dan II: 5. februar

09:30 – 10:00 Registracija učesnika
10:00 – 10:10 Uvodne reči
10:10 – 11:30 Panel diskusija 4: Putevi ka pomirenju

 

Panel će raspravljati o različitim pristupima pomirenja Srba i Albanaca. Pokušaće da proceni dostignuća i nedostatke mehanizama tranzicione pravde, ali i da razmotri druge puteve pomirenja.

Panelisti:
gđa Nora Ahmetaj, stariji član Pripremnog tima za komisiju za istinu i pomirenje na Кosovu
g. Darko Dimitrijević, glavni urednik, Radio Goraždevac
g. Bekim Blakaj, izvršni direktor Centra za humanitarno pravo na Кosovu
gđa Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji
 

Moderator:  g. Kushtrim Koliqi, aktivista za ljudska prava i pozorišni i filmski režiser

11:30 – 12:00 Pauza za kafu
12:00 – 13:20 Panel diskusija 5: Uloga medija u promociji dijaloga

 

Mediji igraju ključnu ulogu u stvaranju povoljnog okruženja za dijalog i normalizaciju. Međutim, čini se da medijsko izveštavanje ne doprinosi uvek poboljšanju predstava koje zajednice imaju jedne o drugima i izgradnji poverenja među njima.

 

Кako mediji na Кosovu i u Srbiji prikazuju dijalog? Da li medijsko izveštavanje doprinosi povećanju ili smanjenju socijalne distance između zajednica?

 

Panelisti:
gđa Jeta Xharra, novinarka i direktorka Balkanske mreže za istraživačko novinarstvo
gđa Tatjana Lazarević, urednica portala КoSSev
g. Idro Seferi, novinar
gđa  Jelena Petković, slobodni novinar

 

Moderator:  g. Agron Bajrami, glavni i odgovorni urednik Koha Ditore
13:20 – 14:30 Ručak i umrežavanje
14:30 – 15:50 Panel diskusija 6: Mladi kao akter dijaloga u nastajanju

 

Zajednički problem Srbije i Кosova odnosi se na zabrinjavajući trend iseljavanja mladih. Zbog stalne političke nestabilnosti i nejasne ekonomske perspektive, veliki deo mladih razmatra da napusti region. S druge strane, mladi iz regiona su ti koji zajedno rade na stvaranju novih mogućnosti za obrazovanje i zapošljavanje.

Panelisti:
g. Đuro Blanuša, Regionalna kancelarija za saradnju mladih
g. Shpend Lila, menadžer za obuku, događaje i odnose sa javnošću, Inovacioni centar Кosovo
g. Stefan Veljković , izvršni direktor OEK Sinergija
gđa  Marigona Shabiu, izvršna direktorka, Inicijativa mladih za ljudska prava na Kosovu

 

Moderator :  gđa Ariana Qosaj-Mustafa, programski direktor, KIPRED
15:50 – 16:00 Završne reči